Tag Archives: روشنفکران

جایگاه روشنفکران در گفت و گو با دکتر احسان شریعتی

«در یک بحران اخلاقی به سر می بریم و روشنفکران باید در قبال آن مسئول باشند» گفت و گوی ما با احسان شریعتی درباره روشنفکری و ارزیابی کارنامه جلال آل احمد در بنیاد دکتر شریعتی با این جملات به پایان می رسد. فرزند ارشد دکتر علی شریعتی، دیگر روشنفکر سرشناس دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ […]