Tag Archives: دکتر رشیدیان

دکتر رشیدیان پدیده ‌شناسی را به مثابه روش می داند

 هادی مشهدی نشست نقد و بررسی کتاب «جنبش پدیدار‌شناسی»، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. این کتاب نوشته‌ی «هربرت اسپیگلبرگ» است که دکتر مسعود علیا آن را به فارسی برگردانده ا‌ست. این اثر را انتشارات مینوی خرد در شمارگان ۱۵۰۰ جلد، منتشر کرده است. انتشار این کتاب فرصتی را برای مخاطب فارسی زبان فراهم […]