Tag Archives: دکتر داود فیرحی

نگاهی به دستگاه فکری اخوان المسلمین

دکتر داود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اشاره: وضعیت مصر در میان سایر کشورهای عربی بعد از رخدادهای موسوم به بهار عربی منحصر به فرد است و این امر گذشته از اهمیت مصر در منطقه به بر آمدن اخوان المسلمین به مثابه گروهی اسلام گرا باز می گردد. این موضوع را باید در کنار […]