Tag Archives: حوزه

گفت و گو با دکتر یحیی یثربی: فلسفه به روز و کارآمد نداریم

منوچهر دین پرست آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS) اشاره: وضعیت فلسفه در جامعه ایرانی چنان بغرنج و پیچیده شده است که بسیاری از استادان فلسفه به صراحت نقدهای تندی را بر این وضعیت اعلام می دارند. آنان بر این گمان هستند که از یکسو ما سنت فلسفی خودمان را فراموش کردیم و چندان توجهی به […]