Tag Archives: حوزه هنری

گزیده اشعار سلمان هراتی با ترجمه انگلیسی دکتر شهیده صفوی توسط انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

دکتر شهیده صفوی گزیده شعر مرحوم سلمان هراتی را به انگلیسی ترجمه کرده است.  گزیده شعر سلمان هراتی با ترجمه انگلیسی به صورت دو زبانه از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن با ترجمه دکتر شهیده صفوی متنشر شد. گزینش اشعار را محمد جواد آسمان شاعر جوان و عضو حوزه هنری انجام داده است. زنده یاد […]

گزیده اشعار دکتر طاهره صفارزاده با ترجمه انگلیسی حجت الاسلام سید صدرالدین صفوی توسط انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

حجت الإسلام سید صدرالدین صفوی گزیده شعر مرحوم دکتر طاهره صفاراده را به انگلیسی ترجمه کرده است.   گزیده شعر دکتر طاهره صفارزاده با ترجمه انگلیسی به صورت دو زبانه از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن با ترجمه حجت الإسلام سید صدرالدین صفوی متنشر شد. گزینش اشعار را محمد جواد آسمان شاعر جوان و عضو […]

آکادمی مطالعات ایرانی لندن ، گزیده اشعار قیصرامین پور را با ترجمه انگلیسی منتشر کرد

دکتر شهیده السادات صفوی گزیده شعر قیصر امین پور را به انگلیسی ترجمه کرده است.