Tag Archives: جان

حقیقت جان در مثنوی معنوی – سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری

  دکتر محمد مجتهد شبستری   سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری در موسسه فرهنگی سروش مولانا: خداوند را سپاسگزارم که به من توفیق داد در جمع شما حاضران گرامی، خانمها وآقایان حاضر شوم وبه سهم خود در بیان افکاروآراء وحکمتهای عمیق ودرسهای زندگی آموز که از یک شخصیت بزرگ عرفانی یعنی مولانای عزیز باقی مانده […]