Tag Archives: اسلام ایرانی

دربیان عشق و زیبایی از نظر سهروردی (بخش اول)

هانری کربن ترجمه دکتر انشاء الله رحمتی در نوشتار زیر که ترجمه بند اخیر از اسلام ایرانی(جلد دوم) است، کربن می کوشد تا با بیان مقدماتی ژرف و بدیع (هرچند البته نسبتا مجمل) زمینه ای برای فهم دید گاه سهروردی درباره عشق و زیبایی به شرحی که در رساله فی حقیقه العشق( مونس العشاق) آمده […]

داریوش شایگان :هانری کربن سهروردی را به غرب معرفی کرد

 آکادمی مطالعات ایرانی لندن(LAIS) نشست بررسی کتاب “اسلام ایرانی” اثر هانری کربن فیلسوف و شیعه شناس فرانسوی با حضور دکتر انشاءالله رحمتی ، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر کریم مجتهدی و دکتر داریوش شایگان در شهر کتاب برگزار شد. این نشست به بهانه ترجمه جلد نخست کتاب “اسلام ایرانی” هانری کربن برگزار شد که جلد اول […]

اسلام و ذهن و ضمیر ایرانی

دکتر انشاء الله رحمتی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی   عنوان «اسلام ایرانی» یا به عبارت کامل‌تر، اندر اسلام ایرانی: چشم‌اندازهای فلسفی و معنوی آن، که هانری کربن برای شاهکار خود برگزیده است، از یک جهت عنوانی برانگیزاننده و جالب‌نظر است و از جهت دیگر البته ممکن است جلوه‌ زننده‌ای داشته باشد. ممکن است در […]