Tag Archives: آیتی

عبدالمحمد آیتی، خادم قرآن کریم

دکتر مهدی محقق رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران   شهر بروجرد در زمان‌ ما بزرگانی را در خود پرورانده که هر یک در زمینه خود «آیت‌»ی برجسته از خداوند دانا و توانا بوده‌اند. نخست باید قلم را به نام ‌آیت‌الله العظمی بروجردی متبرک ساخت که با دقت و موشکافی علمی خود روش […]