مثنوی شناسی: شرح مثنوی دکتر سید سلمان صفوی

استاد جلال الدین آشتیانی در مقدمه رسائل قیصری به نقل از ابن عربی نوشته است: وی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را خاتم ولایت خاصه محمدی دانسته ومی گوید: «ان الولایة الخاصة المحمدیة تختم بالمهدی و لذا کان صلوات اللّه علیه من اشراط الساعة». در کتاب عنقاء مُغرِب فی ختم الاولیاء و شمس المَغرب در توصیف خصایص و شروط و کمالات خاتم الولایة، به نقل امتیازاتی می پردازد که آن ها را جز در شخص قائم آل محمد صل الله علیه و آله و سلم و امام دوازدهم شیعیان نمی توان یافت. وی در آخر همان کتاب به تعیین صریح خاتم الاولیا پرداخته و می گوید: «فَاِنّ الإمام المهدی المنسوب الی بیت النّبی».بدون تردید، امام مهدی، به خاندان نبی اکرم منسوب است. محیی الدین کتابی دارد به نام «الاسراء الی مقام الاسری» که اثری است کوتاه و با نثر مسجّع نوشته است. نکته مهمی که در این کتاب وجود دارد، اشارات و تصریحاتی است که در باب مقام حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و نیز شأن معنوی و جایگاه عظیم حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده است.

#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #ابن_عربی #فصوص_الحکم #فتوحات_مکیه #مهدی_موعود #امام_زمان_عج
#drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ibn_arabi #ibnarabi
استاد جلال الدین آشتیانی در مقدمه رسائل قیصری به نقل از ابن عربی نوشته است: وی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را خاتم ولایت خاصه محمدی دانسته ومی گوید: «ان الولایة الخاصة المحمدیة تختم بالمهدی و لذا کان صلوات اللّه علیه من اشراط الساعة». در کتاب عنقاء مُغرِب فی ختم الاولیاء و شمس المَغرب در توصیف خصایص و شروط و کمالات خاتم الولایة، به نقل امتیازاتی می پردازد که آن ها را جز در شخص قائم آل محمد صل الله علیه و آله و سلم و امام دوازدهم شیعیان نمی توان یافت. وی در آخر همان کتاب به تعیین صریح خاتم الاولیا پرداخته و می گوید: «فَاِنّ الإمام المهدی المنسوب الی بیت النّبی».بدون تردید، امام مهدی، به خاندان نبی اکرم منسوب است. محیی الدین کتابی دارد به نام «الاسراء الی مقام الاسری» که اثری است کوتاه و با نثر مسجّع نوشته است. نکته مهمی که در این کتاب وجود دارد، اشارات و تصریحاتی است که در باب مقام حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و نیز شأن معنوی و جایگاه عظیم حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده است. #سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #ابن_عربی #فصوص_الحکم #فتوحات_مکیه #مهدی_موعود #امام_زمان_عج #drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ibn_arabi #ibnarabi
معادل تقریبی فلسفه در متون دینی ما «حکمت» است. با این تفاوت که حکمت فراتر از فلسفه است. حکمت؛ فلسفه برخاسته از عقل و قلب متفکر است. ابن­سینا فلسفه خود را «حکمةالمشرقیه»، شهید شهاب­الدین سهروردی «حکمت اشراق» و صدرالمتألهین «حکمت متعالیه» خوانده است. فلسفه یا حکمت اسلامی، تفکر عقلانی مسلمانان در هستی­شناسی، انسان­شناسی و شناخت­شناسی است. منابع فهم فلسفه؛ طبیعت و جهان و سنت است، اما روش داوری درباره قضایای فلسفی؛ «عقلی» و «برهانی» است. فلسفه اسلامی اندیشه­ورزی مسلمانان خرَدگرا از کِندی تا پروفسور سید حسین نصر است.

فلسفه اسلامی از کلام اسلامی متمایز است، زیرا روش داوری کلام؛ جدل و روش داوری فلسفه اسلامی؛ برهان است. فلسفه اسلامی با جمع بین معارف عقل و وحی و قلب؛ تعالیم وحی و داده­های قلب را به روش برهانی عقلی ارائه می­کند. فلسفه اسلامی گفتمان بین عقل انسانی، «عقل کلی» (Universal Intellect) و میراث عقلی حکمت باستانی ایرانی و یونانی درباره هستی­شناسی و معرفت­شناسی با روش برهانی است.

فلسفه اسلامی از چند جهت با کلام اسلامی تفاوت دارد:

1. تفاوت موضوعی: موضوع فلسفه؛ مطلقِ وجود است، در صورتی که علم کلام درباره اعتقادات اسلامی بحث می­کند و موضوع خاصی ندارد.

2. تفاوت هدف: هدف فلسفه؛ شناخت حقیقت اشیاء، شناخت امور حقیقی و تمییز آن از وهمیات و اعتباریات است، در حالی که هدف علم کلام؛ اثبات باورهای اسلامی است.

3. تفاوت از جنبه روش: روش فیلسوف در داوری قضایا؛ برهان است، اما متکلم علاوه بر آن از روش و صناعت جدل نیز بهره می­گیرد. متکلم در کلام عقلی مانند فیلسوف از برهان و عقل بهره می­گیرد، اما در کلام نقلی از صناعت جدل و مسلمات استفاده می‌کند.

4. تفاوت از جنبه مباحث اعتقادی: فلسفه در مورد خدا، امور مجرد و غیر مادی، معاد، تجرد و خلود نفس بدون رنگ مذهبی بحث می‌کند، اما علم کلام از این امور به اقتضای دین بحث می­کند.#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #فلسفه_به_زبان_ادمیزاد #فلسفه_به_زبان_ساده #فلسفه_اسلامی#ابن_سینا #فارابی #ملاصدرا 
#drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi
معادل تقریبی فلسفه در متون دینی ما «حکمت» است. با این تفاوت که حکمت فراتر از فلسفه است. حکمت؛ فلسفه برخاسته از عقل و قلب متفکر است. ابن­سینا فلسفه خود را «حکمةالمشرقیه»، شهید شهاب­الدین سهروردی «حکمت اشراق» و صدرالمتألهین «حکمت متعالیه» خوانده است. فلسفه یا حکمت اسلامی، تفکر عقلانی مسلمانان در هستی­شناسی، انسان­شناسی و شناخت­شناسی است. منابع فهم فلسفه؛ طبیعت و جهان و سنت است، اما روش داوری درباره قضایای فلسفی؛ «عقلی» و «برهانی» است. فلسفه اسلامی اندیشه­ورزی مسلمانان خرَدگرا از کِندی تا پروفسور سید حسین نصر است. فلسفه اسلامی از کلام اسلامی متمایز است، زیرا روش داوری کلام؛ جدل و روش داوری فلسفه اسلامی؛ برهان است. فلسفه اسلامی با جمع بین معارف عقل و وحی و قلب؛ تعالیم وحی و داده­های قلب را به روش برهانی عقلی ارائه می­کند. فلسفه اسلامی گفتمان بین عقل انسانی، «عقل کلی» (Universal Intellect) و میراث عقلی حکمت باستانی ایرانی و یونانی درباره هستی­شناسی و معرفت­شناسی با روش برهانی است. فلسفه اسلامی از چند جهت با کلام اسلامی تفاوت دارد: 1. تفاوت موضوعی: موضوع فلسفه؛ مطلقِ وجود است، در صورتی که علم کلام درباره اعتقادات اسلامی بحث می­کند و موضوع خاصی ندارد. 2. تفاوت هدف: هدف فلسفه؛ شناخت حقیقت اشیاء، شناخت امور حقیقی و تمییز آن از وهمیات و اعتباریات است، در حالی که هدف علم کلام؛ اثبات باورهای اسلامی است. 3. تفاوت از جنبه روش: روش فیلسوف در داوری قضایا؛ برهان است، اما متکلم علاوه بر آن از روش و صناعت جدل نیز بهره می­گیرد. متکلم در کلام عقلی مانند فیلسوف از برهان و عقل بهره می­گیرد، اما در کلام نقلی از صناعت جدل و مسلمات استفاده می‌کند. 4. تفاوت از جنبه مباحث اعتقادی: فلسفه در مورد خدا، امور مجرد و غیر مادی، معاد، تجرد و خلود نفس بدون رنگ مذهبی بحث می‌کند، اما علم کلام از این امور به اقتضای دین بحث می­کند.#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #فلسفه_به_زبان_ادمیزاد #فلسفه_به_زبان_ساده #فلسفه_اسلامی#ابن_سینا #فارابی #ملاصدرا #drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi
به گزارش خبرگزاری ایکنا: کتاب «تفسیر نوین متقین و ایمان از منظر قرآن»تالیف دکتر سید سلمان صفوی منتشر 
شد.در این کتاب قرآن پژوه معاصرآیت الحق سید سلمان صفوی تفسیر نوینی از دو مفهوم کلیدی قرآن با توجه به کارکردهای معنوی و اجتماعی آن با توجه به روش«معنا شناسی» ارایه نمودهاست. وی گفتمانی بین منظر اخلاقی، کلامی، عرفانی، تقوا و فلسفه سیاسی عملی ایجاد کرده است. او تبیین کرده است که تقوا و ایمان فقط کارکرد شخصی ندارد بلکه داری نقش مثبت سازنده در ساختن جامعه ای سالمبخصوص در حوزه اقتصاد، سیاستو جنگ نیز دارد. 
مولف در کتاب تبیین نموده است که:«تقوا» از ابرگفتمانهای
کلام الله مجید است که در فرهنگ قرآنی و اسلامی دارای نقش اساسی است و در سپهر حیات فردی، اجتماعی و معنوی مسلمانان و جامعه اسلامی؛نقش قلب را ایفا میکند.«تقوا» 
از مفاهیم کلیدی قرآناست کهاز جهت معنایی با «هدایت»«ایمان»،«نماز»«انفاق»«زکات»«جهاد»«صبر» 
«ذکر«» و«خوف» همنشین است و با همدیگر یک میدان معناشناختی را تشکیل میدهند. بر اساس این میدان معناشناختی؛
بنیان«تقوا» بر انقلاب قلبی سالک نهاده شده که او را متوجه حضرت محبوب مینماید تاعقل و قلب و کلیه اعضای خود
را تسلیم آفریدگار و پروردگار جهان نماید و عاشقانه با تماموجود به سوی مبدأمتعالی جهان پرواز کند. با توجه به این 
شبکه معنایی؛«تقوا» مفهومی فعال و پویاست،نه منفعل و ایستا.
«متقین» با شبکه معنایی«مؤمنین»«ابرار»«مجاهدین»«محسنین» و«ذاکرین» هم خانواده است و در مقابل تیپ 
شخصیتی «فاسقین»«کفار »«منافقین»«مغضوبین» و «ظالین» قرار دارد. »متقین:انسانهایی پویا، مثبت نگر، فعال 
اجتماعی و معنویتگراهستند که سبک زندگیشان براساس تعالیم حکیم کل است.میبدیصاحب تفسیر»کشف الاسرارو 
عده الابرار«معتقد است:«تقوی» در سه چیز است: خوفی که انسان را از معصیت باز دارد،رجایی که او رابر طاعت 
دارد و رضایی که او را بر محبت دارد.«تقوا» سر همه طاعتها، اصل همه هنرها و مایه همه خیرها است.«تقوا» 
درختی است که ریشه اش در آب وفا،شاخه اش بر هوای رضاو میوه اش دوستی خداوند است. نه گرمای پشیمانی با آن 
میرسد، نه سرمای سیری، نه باد دوری، نه هوای پراکندگی.
برای تهیه کتاب به سایت 
www.iranth.com
و یا صفحه انتشارت سلمان آزاده در اینستاگرام به آدرس
@salmanazadeh_publication
مراجعه کنید.
#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #متقین #تفسیر_قرآن #تفسیرنوین#ایمان 
#عرفان#اسلام 
#drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #Dr_Seyed_Salman_Safavi #quran
به گزارش خبرگزاری ایکنا: کتاب «تفسیر نوین متقین و ایمان از منظر قرآن»تالیف دکتر سید سلمان صفوی منتشر شد.در این کتاب قرآن پژوه معاصرآیت الحق سید سلمان صفوی تفسیر نوینی از دو مفهوم کلیدی قرآن با توجه به کارکردهای معنوی و اجتماعی آن با توجه به روش«معنا شناسی» ارایه نمودهاست. وی گفتمانی بین منظر اخلاقی، کلامی، عرفانی، تقوا و فلسفه سیاسی عملی ایجاد کرده است. او تبیین کرده است که تقوا و ایمان فقط کارکرد شخصی ندارد بلکه داری نقش مثبت سازنده در ساختن جامعه ای سالمبخصوص در حوزه اقتصاد، سیاستو جنگ نیز دارد. مولف در کتاب تبیین نموده است که:«تقوا» از ابرگفتمانهای کلام الله مجید است که در فرهنگ قرآنی و اسلامی دارای نقش اساسی است و در سپهر حیات فردی، اجتماعی و معنوی مسلمانان و جامعه اسلامی؛نقش قلب را ایفا میکند.«تقوا» از مفاهیم کلیدی قرآناست کهاز جهت معنایی با «هدایت»«ایمان»،«نماز»«انفاق»«زکات»«جهاد»«صبر» «ذکر«» و«خوف» همنشین است و با همدیگر یک میدان معناشناختی را تشکیل میدهند. بر اساس این میدان معناشناختی؛ بنیان«تقوا» بر انقلاب قلبی سالک نهاده شده که او را متوجه حضرت محبوب مینماید تاعقل و قلب و کلیه اعضای خود را تسلیم آفریدگار و پروردگار جهان نماید و عاشقانه با تماموجود به سوی مبدأمتعالی جهان پرواز کند. با توجه به این شبکه معنایی؛«تقوا» مفهومی فعال و پویاست،نه منفعل و ایستا. «متقین» با شبکه معنایی«مؤمنین»«ابرار»«مجاهدین»«محسنین» و«ذاکرین» هم خانواده است و در مقابل تیپ شخصیتی «فاسقین»«کفار »«منافقین»«مغضوبین» و «ظالین» قرار دارد. »متقین:انسانهایی پویا، مثبت نگر، فعال اجتماعی و معنویتگراهستند که سبک زندگیشان براساس تعالیم حکیم کل است.میبدیصاحب تفسیر»کشف الاسرارو عده الابرار«معتقد است:«تقوی» در سه چیز است: خوفی که انسان را از معصیت باز دارد،رجایی که او رابر طاعت دارد و رضایی که او را بر محبت دارد.«تقوا» سر همه طاعتها، اصل همه هنرها و مایه همه خیرها است.«تقوا» درختی است که ریشه اش در آب وفا،شاخه اش بر هوای رضاو میوه اش دوستی خداوند است. نه گرمای پشیمانی با آن میرسد، نه سرمای سیری، نه باد دوری، نه هوای پراکندگی. برای تهیه کتاب به سایت www.iranth.com و یا صفحه انتشارت سلمان آزاده در اینستاگرام به آدرس @salmanazadeh_publication مراجعه کنید. #سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #متقین #تفسیر_قرآن #تفسیرنوین#ایمان #عرفان#اسلام #drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #Dr_Seyed_Salman_Safavi #quran
در اولین زیارت بقعه شیخ کلخوران،اردبیل، احساس کردم در عالم ملکوت وارد شده ام. گویی بخشی ازجهان مینوی است.
........................................................
بقعه سید امین الدین اسحق جبرائیل پدر شیخ صفی الدین اردبیلی جد سلاطین صفوی در روستایی بنام شیخ کلخوران در نزدیکی شهر اردبیل واقع شده است. این بنا در داخل محوطه باغی به مساحت حدود 2 هکتار قرار گرفته دارای فضاهای مختلفی از جمله سردرب شمالی، سردر جنوبی، بقعه سید محمد اعرابی، بقعه سید عوض الخواص و بقعه امامزاده حمزه (ع) میباشد. پلان اصلی بقعه شیخ جبرائیل به فرم نیم هشت نگینی بوده دارای ایوان ورودی در سمت شمال، بخش رواق و بخش اصلی یا همان فضای گنبدخانه است. از جمله تزئینات معماری این بنا که در نوع خود بسیار نفیس و با شکوه ، تزئینات رسمی بندی و یزدی بندی و مقرنس کاریها و نقاشی و طلاکاریها و نیز کتیبه بسیار ارزشمند گچی دو جداره داخلی بطول حدود 36 متر و عرض 40 سانتی متر و به خط علیرضا عباسی خوشنوی دوره صفوی است.
 عملیات تثبیت و مرمت بخشی از یزدی بندیهای داخل رواق در سالهای قبل انجام گرفته، بدین منظور قطعات یزدی بندیها که در بسیاری از موارد نیز کاملاً از محل اولیه خود جدا شده بود در محل اصلی نصب گردیده و تثبیت شده اند. در این مرحله عملیات پاکسازی داخل طاق دزدها به منظور سبک سازی فضای پشت طاقها انجام گرفته است. بر روی کتیبه ای در محل ورودی داخل بقعه نام سلطان محمد نقاش اصفهانی به تاریخ 1021 و 1020 به چشم می خورد. نقاشی های این بقعه بصورت لایه چینی برجسته همراه با طلاکاری انجام گرفته است. 
#سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #بقعه_کلخوران#شیخ_جبرئیل#اردبیل #شیخ_صفی_الدین_اردبیلی #عرفان #عرفان_نظری #عرفان_عملی #شیعه#علویان 
#drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ardabil
در اولین زیارت بقعه شیخ کلخوران،اردبیل، احساس کردم در عالم ملکوت وارد شده ام. گویی بخشی ازجهان مینوی است. ........................................................ بقعه سید امین الدین اسحق جبرائیل پدر شیخ صفی الدین اردبیلی جد سلاطین صفوی در روستایی بنام شیخ کلخوران در نزدیکی شهر اردبیل واقع شده است. این بنا در داخل محوطه باغی به مساحت حدود 2 هکتار قرار گرفته دارای فضاهای مختلفی از جمله سردرب شمالی، سردر جنوبی، بقعه سید محمد اعرابی، بقعه سید عوض الخواص و بقعه امامزاده حمزه (ع) میباشد. پلان اصلی بقعه شیخ جبرائیل به فرم نیم هشت نگینی بوده دارای ایوان ورودی در سمت شمال، بخش رواق و بخش اصلی یا همان فضای گنبدخانه است. از جمله تزئینات معماری این بنا که در نوع خود بسیار نفیس و با شکوه ، تزئینات رسمی بندی و یزدی بندی و مقرنس کاریها و نقاشی و طلاکاریها و نیز کتیبه بسیار ارزشمند گچی دو جداره داخلی بطول حدود 36 متر و عرض 40 سانتی متر و به خط علیرضا عباسی خوشنوی دوره صفوی است. عملیات تثبیت و مرمت بخشی از یزدی بندیهای داخل رواق در سالهای قبل انجام گرفته، بدین منظور قطعات یزدی بندیها که در بسیاری از موارد نیز کاملاً از محل اولیه خود جدا شده بود در محل اصلی نصب گردیده و تثبیت شده اند. در این مرحله عملیات پاکسازی داخل طاق دزدها به منظور سبک سازی فضای پشت طاقها انجام گرفته است. بر روی کتیبه ای در محل ورودی داخل بقعه نام سلطان محمد نقاش اصفهانی به تاریخ 1021 و 1020 به چشم می خورد. نقاشی های این بقعه بصورت لایه چینی برجسته همراه با طلاکاری انجام گرفته است. #سید_سلمان_صفوی #سیدسلمان_صفوی #بقعه_کلخوران#شیخ_جبرئیل#اردبیل #شیخ_صفی_الدین_اردبیلی #عرفان #عرفان_نظری #عرفان_عملی #شیعه#علویان #drseyedsalmansafavi #Dr_G_Safavi #dr_seyed_salman_safavi #ardabil