فراخوان مقالات: مطالعات تطبیقی در فلسفه و عرفان، ۲۰۲۴. مجله ترانسندنت فیلوسوفی.

نشریه «ترانسندنت فیلوسوفی» (Transcendent Philosophy Journal)، آکادمی مطالعات ایرانی لندن. ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴

  • موضوعات: فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا، شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شاه نعمت‌الله ولی، شیخ ابوالحسن شاذلی، مایستر اکهارت، رنه گنون، فریتهوف شوئون، تیتوس بورکهارت، رودولف اوتو، کارل گوستاو یونگ، ارنست کاسیرر، لوئی ماسینیون، میرچا الیاده، فلسفه ایرانی معاصر، ادبیات فارسی، اوپانیشادها، بودیسم، زن، کابالا، رمزگرایی مسیحی، فلسفه هنر، فلسفه محیط زیست، هوش مصنوعی.
  • مهلت ارسال: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴
  • مهلت ارسال مقالات: مقالات باید تا تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ به ایمیل زیر ارسال شوند: Philosophy@iranianstudies.org
  • دستورالعمل مقاله: مقاله باید شامل نام کامل نویسنده، آدرس ایمیل نویسنده، وابستگی دانشگاهی، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی و سه زیرعنوان، نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه باشد. استناد و ارجاع: به سبک هاروارد.
  • تعداد کلمات مقاله: حداقل ۳۰۰۰ کلمه. حداکثر تعداد کلمات محدودیت ندارد، اما ترجیحاً بین ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه.
  • انتشار: مقالات در نشریه «فلسفه متعالی» (لندن) منتشر می‌شوند. نشریه فلسفه متعالی یک نشریه علمی داوری‌شده است که توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS) منتشر شده و هدف آن ایجاد گفتگو بین فلسفه‌های شرقی، غربی و اسلامی و عرفان است.
  • تماس: Philosophy@iranianstudies.org