مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۳ توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد

مجله علمی-پژوهشی «ترانسندنت فیلوسوفی» Transcendent philosophy Journal  ۲۰۲۳، شامل هفت مقاله و دو بررسی کتاب، از محققین بریتانیا، آمریکا، ژاپن، آلمان و هند به زبان انگلیسی در لندن از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰ در لندن تأسیس شده و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است.

هیئت علمی و ویراستاران آن عبارتند: سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس، سید محمد خامنه ای، مصطفی محقق داماد، رضا داوری، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، اولیور لیمن، و هرمن لندلت. سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی، سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی است.

مقالات مجله ترانسندنت فیلوسوفی ۲۰۲۳ عبارتند: مانیفست زندگی(سید سلمان صفوی و سید صدرالدین صفوی، آکادمی مطالعات ایرانی لندن)، خودکشی از منظر معنوی (سامویل بندیک سوتیلوس، انستیتو روانشناسی سنتی، شیکاگو)، تجلی از منظر اندیشه ابن عربی (سید شهاب الدین مصباحی، آکادمی مطالعات ایرانی لندن )، دارمای اقتصاد از منظر بودیسم: چالش ها و محدودیت ها(جان پاراسکووپولوس، انجمن بین المللی فرهنگ بودایی، کیوتو)، تاثیر الهیات زاهدانه سنت اسحاق سوریه بر تصوف اولیه(جورجیوس کاکوریس، دانشگاه گوتینگن، آلمان)، قدم رسول اودیشا: مروری تاریخی(محمد یامین، دانشگاه خاریار، اودیشا، هند) و اندیشه ویلیام استودارت (۱۹۲۵۲۰۲۳).

صفوی  در مقاله «مانیفست زندگی» به کاوشی بدیع در باره أنواع زندگی، مفهوم و غایت زندگی مبتنی بر فلسفه قرآنی و روش شناسی معناشناسی پرداخته است. او گفته است زندگی امر وجودی مشکک است. دو نوع زندگی متعارض وجود دارد. زندگی قرین با غفلت زدگی، جهل و الیناسیون و در مقابل، زندگی مبتنی بر آگاهی مینوی، حق پرستی و عشق. زندگی هنر عشق ورزیدن است. زندگی مجاهدت در راه حق و مقابله با بی دادی و خدمت به خلق است.

 

 

برای خواندن مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی»  اینجا را کلیک کنید.