ویدیو آثار تاریخی اصفهان

أصفهان نصف جهان: آثار معماری اصفهان به واسطۀ زیبایی، قدمت، معماری، تزئینات و ارزش‌های تاریخی که در خود دارند، این شهر را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است، آثار تاریخی أصفهان،  آن‌هایی که از دوره صفویه به جای مانده‌اند، در حاشیه رودخانه زاینده رود قرار گرفته‌اند، از میدان جهانی نقش جهان گرفته تا کلیسای وانک، منار جنبان، کاخ چهل ستون، کاخ هشت بهشت، چهار باغ و گورستان قدیمی تخته فولاد. همزمان با نوروز ۱۴۰۲، گزارشی ویدیویی از بناهای جهانی اصفهان را مشاهده می‌کنید.

https://www.isna.ir/news/1401122518215/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

منبع: اصفهان