آموزش و جنگ سرد فرهنگی در خاورمیانه: برنامه های کتاب فرانکلین در ایران تالیف: دکتر مهدی گنجوی

برنامه های کتاب فرانکلین (FBP) یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی ایالات متحده بود که در سال ۱۹۵۲ در طول جنگ سرد تأسیس شد و توسط سازمان های دولتی آمریکا و همچنین شرکت های خصوصی آمریکایی بدان یارانه پرداخت می شد. FBP در ابتدا برای ترویج ارزش‌های لیبرال آمریکایی، مبارزه با نفوذ شوروی و ایجاد بازارهای مناسب برای کتاب‌های آمریکا در «جهان سوم» که خاورمیانه بخش مهمی از آن بود، طراحی شد، اما به یک برنامه آموزشی بین‌المللی تبدیل شد که کتاب‌های درسی دانشگاهی، کتاب‌های مدرسه را منتشر می‌کرد.

در ایران، با همکاری نزدیک با رژیم پهلوی، فعالیت‌های آن شامل توسعه مؤسسات چاپ، انتشارات، توزیع کتاب و کتابفروشی بود.

این کتاب از منابع آرشیوی FBP، سازمان های اطلاعاتی آمریکا و در ایران برای جمع آوری این رابطه استفاده می کند.

در چارچوب پروژه‌های دیپلماسی فرهنگی گسترده‌تر که توسط آمریکا در ایران پهلوی اجرا می‌شد، نشان می‌دهد که این برنامه تا چه اندازه به نظام آموزشی ایران شکل داده است.

همراه با تاریخچه FBP، شبکه پیچیده آن از بخش دولتی و خصوصی، نقش کتابداران، ناشران و دانشگاهیان ایالات متحده و پروژه های مشترکی که FBP در چندین کشور با کمک وزارتخانه های ملی آموزش و پرورش که توسط وزارت ایالات متحده تامین مالی می شود، توضیح داده است.

این کتاب تاریخ طولانی آموزش در نظم های اجتماعی امپریالیستی را روشن می کند و نقش دولت آمریکا و بنیادهای آمریکایی، در زمینه نفوذ فرهنگی در دوره جنگ سرد را نشان می دهد.

نویسنده کتاب، مهدی گنجوی دارای مدرک دکترا از دانشگاه تورنتو کانادا است. نوشته ها، مقالات و نقدهای علمی گنجوی، در «مجله بین المللی آموزش مادام العمر»، «دایره المعارف ایرانیکا»، «مطالعات ایرانی»، و «بررسی مطالعات خاورمیانه» منتشر شده است.

مشخصات کتاب:

Published 23 Feb 2023

Edition 1st

Extent 208

ISBN 9780755643424

Imprint I.B. Tauris

Dimensions 234 x 156 mm

Publisher Bloomsbury Publishing

**********

Table of Contents:

Acknowledgments

A Note on Transliteration

List of Abbreviations

۱٫ A Cold War History of Books and Education

۲٫ Cultural Imperialism: Why Franklin Book Programs Matters

۳٫ Franklin Book Programs: Translation, Publications, and Book Distribution during the Cold War

۴٫ History and International Evolution of the Franklin Book Programs (1952–۷۷)

۵٫ Franklin Book Programs in Iran: Context, Establishment, and Regular Translation Programs

۶٫ Franklin Book Programs in Iran: Special Educational Projects, Reactions to the Tehran Branch, and Demise

۷٫ The Cold War, Knowledge Production, and the Middle East

Appendix I: The Presidents of the FBP and a List of FBP Local Branches

Appendix II: Local Participation by Civic and Intellectual Leaders

References