به زبان ترکی در استانبول، کتاب «دیدار محبوب: نماز در قرآن» تالیف دکتر سید سلمان صفوی منتشر شد.

انتشارات مؤسسۀ علمی فرهنگی کوثر / استانبول، کتاب «دیدار محبوب: نماز در قرآن»تالیف دکتر سید سلمان صفوی را که به زبان ترکی بوسیله آقای جعفر بایار، ترجمه شده است در ترکیه در ۲۳۲ صفحه در هزار نسخه منتشر کرد.

کتاب نماز در قرآن از منظر عرفانی با روش معنا شناسی نماز را تحلیل کرده است. این کتاب در راستای پروژه تبیین «شبکه مفاهیم کلیدی قرآن» است که توسط قرآن پژوه معاصر دکتر سید سلمان صفوی از سال ۱۳۹۷ در حال تحقیق، تالیف و انتشار است.

رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، در مقدمه کتاب نماز نوشته است: نماز از مفاهیم کلیدی قرآن و عرفان اسلامی است. در این کتاب از طریق تمسک به حدود نود آیه؛ نماز از دیدگاه کلام الله مجید تبیین شده است. در جوار آیات شریف قرآن کریم؛ روایات معتبر اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) نیز برای تشریح ساحت‌های مختلف نماز بیان شده است.

فیلسوف نو صدرایی، سید سلمان صفوی به برخی از اشعار حکیم فردوسی، عطار، مولوی و حافظ در باب نماز نیز استشهاد شده است.

رئیس دانشنامه معاصر قرآن کریم در قالب جملات کوتاه مسجع به صورت کتیبه‌های مستقل هنری شمای کلی عرفانی نماز را «نثر – نقاشی» کرده است.

سید سلمان صفوی، مولف «تفسیر ساختاری سوره بقره» در بیان اجمالی نماز به نثر مسجع نوشته است: نماز حلقه اتصال فرش و عرش است؛ هر نمازِ عشق لبیک معشوق است؛ نماز تناکح شور و سوز و عشق و حکمت است. نماز شعله عشق و مشعل بیداری است؛ نماز راز و نیاز عاشقانه است با محبوب؛ نماز پرواز انسان به ملکوت با شکوه ربانی است؛ نماز گفت‌وگوی مستقیم مخلوق است با خالق؛ نماز تعامل سازنده عابد است با معبود؛ نماز هم‌نشینی فقیر است با غنی؛ نماز اذن حضور در بارگاه حضرت عشق است؛ نماز معراج مؤمن است؛ نماز نظرگاه خدای لایزال است به نمازگزار عاشق؛ نماز هم‌نشینی ذاکر است با مذکور.

فصل‌های هفت‌گانه کتاب عبارتند: فصل ۱: طلیعه نماز، فصل ۲: آیات قرآن کریم پیرامون نماز، فصل ۳: اقسام نماز؛ صورت نماز، استحباب اقامه و نماز، فلسفه اذان، فضیلت نماز شب، احکام نماز، تعقیبات نماز، تعقیبات مشترک نماز، فصل ۴: باطن نماز؛ ارکان باطنی نماز، باطن نماز، فضیلت خشوع و معنای آن، معنای باطنی کامل کننده نماز، اسباب معانی شش‌گانه؛ حضور قلب، تفهم، تعظیم، هیبت، امید و شرم، فصل ۵: اسرار نماز؛ معنای باطنی سوره حمد، تنصیف حمد بین بنده و خدا، خشوع و حضور قلب، درجات نمازگزاران، فصل ۶: فضیلت نماز در احادیث؛ چهل حدیث نبوی در باره نماز، هویت نماز در احادیث اهلب بیت(علیهم السلام)، در فضیلت ارکان نماز، فضیلت رکوع، فضیلت سجود، قنوت نماز، هفت دعای قرآنی برای قنوت، دعا برای اوقات مختلف نماز، فصل ۷: حال نماز و ذکر فاطمی.

سید سلمان صفوی، قرآن پژوه معاصر کتب علمی متعدد با رویکردی نو در حوزه پژوهش های قرآنی منتشر کرده است مانند: «تفسیر ساختاری سوره حمد»، «تفسیر ساختاری سوره بقره»، «موسی(ع) در قرآن»، «زندگی پس از مرگ: معاد در قرآن»، «نهضت انبیا»، «صراط مستقیم در قرآن»، «دعاهای قرآنی»، «توحید الهی در قرآن»، «مهرتابان: بسم الله»، «تفسیر نوین تقوا و ایمان»، است.

سید سلمان صفوی سرپرست علمی و سرویراستار «دانشنامه معاصر قرآن کریم»، رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن و سردبیر مجله علمی ترانسندنت فیلوسوفی(لندن) است.

برخی کتاب های دکتر سید سلمان صفوی به زبان های روسی، عربی، اندونزیایی و آلبانیایی نبز ترجمه و منتشر شده است. او به زبان های فارسی و انگلیسی کتاب می نویسد و در تهران و لندن هر سال کتابی از او منتشر می شود.

همجنین نسخه فارسی کتاب «دیدار محبوب: نماز در قرآن کریم» به صورت «پی دی اف» یا چاپی از طریق انتشارت سلمان آزاده-تهران و سایت https://iranth.com/i/index41.html

در ایران قابل تهیه است.