سایه آسمانی شد

«ای عشق همه بهانه از توست
من خامشم این ترانه از توست
آن بانگ بلند صبحگاهی
وین زمزمه شبانه از توست»

استاد سایه شاعر آزاده و نامی ایران زمین آسمانی شد.
آرمان استاد هوشنگ ابتهاج، آزادی انسان و سربلندی ایران بود.

«هر کجا مشتی گره شد مشت من
زخمی هر تازیانه، پشت من
هر کجا فریاد آزادی منم
من در این فریادها دم می‌زنم»
استاد سایه حامی حقوق انسان بود.
«آه هنگامی که یک انسان
می کشد انسان دیگر را
می‌کشد در خویشتن
انسان بودن را»

سایه از قله های بلند شعر معاصر ایران بود که زندگیش را در طریق هنر متعهد سپری کرد.
درگذشت استاد سایه شاعر کم نظیر ایران معاصر را به ملت ایران، شاعران، هنرمندان و خانواده ایشان تسلیت می
گویم.
«گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست»

سید سلمان صفوی
آکادمی مطالعات ایرانی لندن
۱۹ مرداد ۱۴۰۱