بنیاد ابن سینا مسکو و آکادمی مطالعات ایرانی لندن بگزار می کنند: درس گفتارهای روزه از منظر ادبیات عرفانی

 بنیاد ابن سینا مسکو و آکادمی مطالعات ایرانی لندن  درس گفتارهای روزه از منظر ادبیات عرفانی را با سخنرانی دکتر سید سلمان صفوی رییس آکادمی مطالعات ایرانی لندن به زبان روسی و فارسی بگزار می کنند. 

جلسه اول: سه شنبه ششم اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

جلسه دوم: پنج شنبه هشتم اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

لینک جلسه: https://zoom.us/J/4970520544