فیلسوفان معاصر ایران: میرزا مهدی آشتیانی

آشتیانی، میرزا مهدی

 

میرزا مهدی آشتیانی (زاده ۱۲۶۸ در تهران – درگذشته ۴ اردیبهشت ۱۳۳۲ در تهران)، فیلسوف و فقیه شیعه ایرانی بود.

وی از خاندان مشهور آشتیانی و نوه میرزا حسن آشتیانی است. او از شاگردان سیدالحکماء آقامیر شیرازی، میرزا محمدحسین نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، آخوند خراسانی بود. او مسافرت‌هایی به کشورهای مختلف در شرق و غرب داشت. او دارای تألیفات مختلفی در حکمت و فلسفه، اصول و عرفان است که غالب آن‌ها حاشیه و شرح آثار دیگران است.

شاگردان

حسین وحید خراسانی

محمد صادقی تهرانی

مسلم ملکوتی

مهدی محقق

عبدالجواد فلاطوری

محمدتقی فلسفی.

آثار:

۱- اساس التوحید شامل مباحثی در قاعده‌الواحد

۲- ترجمه اسفار اربعه آقامیرزامهدی به تقاضای ذکاءالملک فروغی

۳- ترجمه اشارات

۴- تعلیقات بر اسفار

۵- تعلیقات اشارات

۶- تعلیقات شفاء

۷- شرح منظومه حاجی ملاهادی سبزواری که به همت مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو به چاپ رسیده‌است.

۸- تعلیقات فصوص الحکم محی‌الدین عربی

۹- رساله در اثبات معاد جسمانی

۱۰- تعلیقات مصباح‌الانس قاضی حمزه فناری

۱۱- رساله در جبر و تفویض

۱۲- رساله در حقیقت کتاب و میزان به مذاق عرفاً

۱۳- رساله در شق القمر

۱۴- رساله در وحدت وجود شامل چهل و هشت قول در وحدت و توحید

۱۵- رساله در معاد جسمانی

۱۶- شرح تحفه الحکیم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی مشهور به کمپانی تا وجود ذهنی

۱۷- شرح حدیث عمران صابی.