کتاب «ذکر تکرار عهد الست است» در لندن و تهران منتشر شد.

کتاب «ذکر تکرار عهد الست است» تألیف دکتر سید سلمان صفوی با ترجمه و تحقیق  دکتر فرزانه اعظم لطفی و دکتر سرویش تریپاتی سرمست به زبان سانسکریت و هندی در لندن و تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب «ذکر تکرار عهد الست است»، مؤلف (دکتر سید سلمان صفوی)در وهله نخست به تبیین تعریف و تفاوت ذکر، ورد و دعا بر اساسقرآن، روایات و آرای عارفان پرداخته است. سپس متن اصلی کتاب ذکر شده است که بیان واردات قلبی عارفی در غربت غربیه در باب«ذکر» است که ملهم می‌باشد از آیات قرآنی، روایات معصومین و تجربیات مینوی العاشق بابا با نثری مسجع که حال و هوای شطحممدوح عرفانی را دارد.

اعظم لطفی عضو هییت علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران و و سرویش تریپاتی سرمست از هند به خاطر تشابه این متنعارفانه اسلامی با متون اوپانیشادهای هند که حاوی حکمت خالده است به ترجمه آن به زبان هندی و سانسکریت به منظور تعمیق وتسهیل گفتگوهای فلسفی و عرفانی بین ایران و هند مبادرت نموده اند.

اعظم لطفی استاد دانشگاه تهران علاوه بر ترجمه متن اصلی کتاب، فرهنگ توصیفی اصطلاحات عرفانی ذکر تکرار عهد الست و فرهنگاشعار شاعران ایرانی «الست» گو را در این کتاب بیان کرده اند. فرهنگ واژگان بیش از پنجاه شاعر بنام ایرانی که از عهد الست دراشعار خود با دیدگاهای متفاوت شعری از آن بهره مند شده اند برای فهم حقایق نفیس این رساله تحقیق شده است.

این کتاب گامی است مهم جهت گفتگوهای عرفانی-فلسفی آسیایی که متناظر است با شیفت سیاست خارجی ایران به سوی آسیا. سیدسلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن از فیلسوفان حکمت خالده است که معتقد به تقدم و اصالت اندیشه عرفانی- فلسفیآسیایی دارد.

محتوای این کتاب به خاطر وجوه مشترکی که با تعالیم حکیمانه اوپانیشادها دارد برای مطالعات تطبیقی بین تعالیم اوپانیشادها و تعالیمعرفان اسلامی از جهت علمی و آکادمیک مفید است.

همچنین این رساله مقدمه‌ای نظری برای گفتگوی بین ادیان و فرهنگ‌های بزرگ جهانی بالاخص بین فرهنگ اسلامی-ایرانی و شبه قارههند است.

پی نوشته‌های مترجم بر اصطلاحات ثقیل و فنی متن اصلی کتاب، فهم این رساله عرفانی موجز را برای مشتاقان آسان‌تر می‌نماید وهمچنین مساعی ایشان برای بیان شواهد الست در ادبیات عرفانی فارسی فهم معنا را برای مخاطب سهل تر می‌نماید و معنای «الست» را در سنت و بافت تاریخی اندیشه عرفانی متوجه می‌شود. هم چنین فرهنگ موجز اصطلاحات که مترجمان تهیه کرده است حائز اهمیت وفایده برای فهم محتوای این رساله موجز عرفانی است.

کتاب دارای نه فصل و ۱۶۴ صفحه است و از سوی انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شده است. این کتاب در ایران ازطریق انتشارات سلمان آزاده به نشانی http://www.iranth.com/i/ قابل ابتیاع است.

برای دانلود کتاب ذکر تکرار عهد الست است اینجا را کلیک کنید

کلیدواژگان: سلمان صفوی، ذکر، الست، عرفان اسلامی، اوپانیشادها، اعظم لطفی، تریپانی سرمست، هند.