شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ٢٠، شماره ٣١، دسامبر ٢٠١٩)در لندن منتشر شد

شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ٢٠، شماره ٣١، دسامبر ٢٠١٩) با شش مقاله علمی به زبان انگلیسی در لندن منتشر شد.

این مجله فلسفی بیست سال است که در لندن منتشر می شود. مقالات این شماره راجع به: فلسفه هنر اسلامی، ادراک از دیدگاه فارابی و ابن سینا، میرعماد: زیبایی و حکمت در خوشنویسی اسلامی؛ تحلیل فلسفه سلمان صفوی در ساختار شناسی مثنوی مولوی است. نویسندگان این شماره عبارتند: قاسم کوچانی، نادیا مفتونی، مهوش علوی، سعید بینا مطلق، سلمان صفوی و سعید خان آبادی از دانشگاههای اکسیتر، تهران، ییل، اصفهان و واشنگتن.

“ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود. این مجله پل گفتگوهای فلسفی بین جهان اسلام و غرب است.   این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ میلادی در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند. پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، ، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند. آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.

 

برای خواندن مجله اینجا کلیک کنید.