شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۸، شماره۳۰، دسامبر ۲۰۱۸) در لندن منتشر شد.

شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۹، شماره ۳۰، دسامبر ۲۰۱۸) با هفت مقاله به زبان انگلیسی به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود. این مجله پل گفتگوهای فلسفی بین جهان اسلام و غرب است.  این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند.

پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.

آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.

برای خواندن مجله اینجا را  کلیک کنید.

برای مشاهده شماره های قبلی مجله اینجا را کلیک کنید.