شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۸، شماره٢۹، دسامبر ۲۰۱۷) در لندن منتشر شد.

شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی ( دوره ۱۸، شماره٢۹، دسامبر ۲۰۱۷) با یازده مقاله به زبان انگلیسی به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

مقالات این شماره راجع به: ترجمه و تفسیر قرآن سید حسین نصر، توحید از دیدگاه سید علی همدانی، سهروردی به عنوان فیلسوف هنر، برهان آنتولوجیکال، ادراک از دیدگاه ملاصدرا و بارکلی، انسان شناسی تکاملی از دیدگاه ملاصدرا، جبران خسارت از دیدگاه امامیه و معتزله، ازدواج عقل و قلب از دیدگاه مولوی، نفوذ ظل الله بودن سلطان در معماری مقبره سلاطین، رابطه علوم تحربی و مذهب حنفی در دوره سامانی، رابطه دین و دانش از دیدگاه آیت الله خامنه ای است.

نویسندگان این شماره عبارتند: سید سلمان صفوی، سید شهاب الدین مصباحی، نادیا مفتونی، کریم عقیلی، عبدالرزاق حسامی فر، قدرت الله قربانی، محمد بنیانی، صالح یوسل، سید ابوالقاسم فروزانی، هادی پیروزان، محمد نمازی و سید حسن حسینی از دانشگاههای لندن، اکسفورد، تهران، امام خمینی، خوارزمی، شیراز، چارلز استوارت و صنعتی شریف.

ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود. این مجله پل گفتگوهای فلسفی بین جهان اسلام و غرب است.  این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند.

پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.

آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.

برای دیدن مجله اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده شماره های قبلی مجله اینجا را کلیک کنید.

کلید واژگان: مجله ترانسندنت فیلوسوفی، فلسفه اسلامی، عرفان، فارابی ، سهروردی، ملاصدرا، نصر، بارکلی، همدانی، مولوی.