کتاب «اندیشه های عرفانـی و سیر احوالات شیـخ صفـی­ الـدین اردبیلی»، اثر جدید مهوش ­السادات عـلوی انتشار یافت

کتاب «اندیشه های عرفانـی و سیر احوالات شیـخ صفـی­الـدین اردبیلی»، اثر جدید مهوش ­السادات عـلوی در ٢٧۴ صفـحه با مقـدمـه دکتر سید سلمان صفوی از سوی انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن انتشار یافت.

2196295

حضرت سلطان­­العارفین شیخ­صفی­الدین اردبیلی عارف کم­نظیر جهان اسلام؛ مؤسس طریقت علویه صفویه است. تعالیم طریقت صفویه نقش مهمی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و همچنین عرفان و تصوف اسلامی ایفا کرده است. تعالیم قرآن­حکیم و سنت(ثقلین)؛ قلب طریقت صفویه است؛ چنان ­که ضرب­آهنگ آنها در ارکان این طریقت انعکاس یافته است. ارکان تعالیم طریقت صفویه عبارتند از: نقش محوری عرفان ثقلین، تعامل طریقت و شریعت، طریقت و حقیقت به عنوان یک کل واحد، زهد و عشق، تعامل ذکر و فکر و عمل، اهمیت اخلاق سازنده اجتماعی سالک در سلوک، تعامل عشق و معرفت، خلوت­نشینی و مراقبـه وَ تعامل سازنده طریقت و سیاست.

حُسن اخلاق، سخاوت، گذشت و جوانمردی از ارکان عرفان اجتماعی شیخ صفی­الدین اردبیلی است. این عارف تمدن­سازموفق شد با انعکاس عرفان از کنـج زاویـه­ها بر سپهر جامعه، با ادغام ذکـر و فـکر و عمـل فردی و اجتماعی؛ آنها را در صحنه زندگی اجتماعی بُروز عینی دهد.

مهوش­السادات علوی محقق این اثر، عرفان­پـژوه معاصر که دو کتاب به فارسی و انگلیسی در باره حضرت مولانا و مثنوی­معنوی در تهران و لندن منتشر کرده، موفق شده «طریقت، اندیشه­های عرفانی و سیر احوالات شیخ صفی­الدین اردبیلی» را با نثری روان و طرح نکات برجسته عرفانی به نسل امروز معرفی کند. این کتاب گامی مثبت و سازنده برای معرفی «طریقت شیخ صفی­الدین اردبیلی» برای تشنگان عرفان ناب مکتب الهی ثقلین است که در آن فتوت اجتماعی، بندگی و عشق به خدای یگانه، سرلوحه سالک الی­الله­تعالی است.

این کتاب در دو بخش و ١٧ فصل، نمایه آیات قرآن­حکیم و نمایه اَعلام و اصطلاحات تنظیم شده است. بخش اول شامل «اندیشه­های عرفانی شیخ صفی­الدین اردبیلی» در نُـه فصل است:

فصل اول: ارکان تعالیم طریقت صفویه

فصل دوم: سخنان عرفانی شیخ قدّس ­الله ­سرّه

فصل ســـوم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس­ الل ه­سرّه بر آیات کلام­الله­حکیم

فصل چهارم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس ­الله ­سرّه بر احادیث نبوى(ص) و سخنان بزرگان عرفان و تصوف

فصل پنجــم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس­ الله ­سرّه بر کلمات و عبارات مشایخ

فصل ششــم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس ­الله­ سرّه بر ابیات عرفانی 

فصل هفتــم: ذکر کلمات عرفانی شیخ قدّس ­الله­ سرّه در قالب حکایات

فصل هشتـم: ذکر کلمات منثـور شیخ قدّس ­الله ­سرّه

فصل نهـــم: اشعاری از شیخ قدّس­ الله­ سرّه و شرح ابیات

بخش دوم کتاب شامل «سیر احوالات شیخ صفی­الدین اردبیلی» در هشت فصل است:

فصل اول: احوال زمان حمل، ولادت و دوران کودکی شیخ قدّس ­الله­ سرّه

فصل دوم: ذکر احوال توفیق و طلب شیخ قدّس ­الله ­سرّه

فصل ســـوم: ذکر وصال شیخ قدّس­ الله­ سرّه به مرشدالاقطاب و العارفین شیخ زاهدگیلانی

فصل چهـارم: احوال شیخ قدّس­ الله ­سرّه در زمان شیخ زاهدگیلانی

فصل پنجــم: ذکر برخی از ویژگی­های شخصیت شیخ قدّس ­الله ­سرّه

فصل ششــم: ذکر ایام واپسین حیات شیخ قدّس­ الله­ سرّه

فصل هفتــم: ذکر رحلت شیخ قدّس­الله­سرّه به حیات باقى

فصل هشتـم: ذکر عظمت معنوى شیخ قدّس ­الله ­سرّه