هنر در خدمت انسانیت و دری به دنیای زیبایی‌ها است

اشاره: گالری تنها راهی برای ارئه آثار هنری به مخاطبان نیست، بلکه می تواند پلی برای تعامل انسانی و رفتارهای نیک و اخلاقی باشد. از این رو گالری ایوان نیز بر همین اساس کار خود را از اردیبهشت ۱۳۹۵در منطقه الهیه تهران آغاز کرده است.

***

خانم آوا شیرجعفری(۱۳۶۴)، مدیراول گالری ایوان که خود هنرمند نقاش است و نمایشگاه انفرادی و گروهی از آثارش در تهران برگزار شده است؛ توضیحاتی درباره آثار ارائه شده در این گالری انجام داد و گفت : در این گالری آثاری از احصایی، محصص، آیدین آغداشلو، فریدون آو؛ بهرام دبیری ؛ مریم سالور، رضا بانگیز، فرهاد مشیری، محسن وزیری مقدم و… ارائه شده است. مانند نقاشی خط محمد احصایی از مجموعه گل نرگس، نقاشی رنگ و روغن از مجموعه آب پری یوش گنجی، تابلوهای چهارفصل از فریدون او؛ و پرتره جوهری نیما یوشیج از اردشیر محصص.

خانم حوری قویمی، مالک گالری ایوان که خود هنرمند نیست ولی به هنر و هنرمندان علاقه مند است، در این گفت و گو با اشاره به دلایل راه اندازی گالری ایوان گفت : گالری ایوان در نظر دارد از راه فرهنگ و هنر، در خدمت انسانیت بوده و دری به دنیای زیبایی‌ها بگشاید.

وی همچنین افزود: هدف ما معرفی و حمایت از هنرمندان جوانِ پیشرو، تقدیر از هنر پیشکسوتان و پرداختن به امور انسانی است. در این راستا، سود خالص این مجموعه صرف امور خیریه و کمک به هنرمندان جوان خواهد شد.

قویمی راه اندازی گالری ایوان را قدمی نوین در راستای معرفی جوانان صاحب سبک و خلاق توصیف کرد و گفت : ما در پی آن هستیم تا هنرمندان جوان نیز در کنار هنرمندان پیشکسوت و صاحب نام آثارشان را در اختیار مخاطبان قرار دهند تا آنها نیز بتوانند باورمندانه قدمهای نوینی در راستای معرفی هنر ایرانی بردارند.

قویمی هنر ایرانی را هنری منحصر به فرد در جهان امروز توصیف کرد و گفت: در بسیاری از گالری های کشورهای مختلف آثار هنرمندان ایرانی در حراجی های بین المللی ارائه میشود.

مالک گالری ایوان بر این باور است : گالری ایوان بر دو طرفه بودن ارتباط میان هنرمند و گالری، و گروهی بودن کار آنها باور دارد. از نگاه ما، حمایت از هنرمند تنها خرید آثار او نیست، بلکه درک روح هنری دمیده شده در آثارش و حمایت از تمام فراز و فرودهای زندگی اوست.

در اولین نمایشگاه این گالری، آثاری از هنرمندان معتبر و بزرگ ایرانی مانند محمد احصایی/ پرویز تناولی/ اردشیر محصص / آیدین آغداشلو / فریدون آو / شیرین اتحادیه / / توکل اسماعیلی / فرح اصولی / پروانه اعتمادی / سیمین اکرامی / ایوب امدادیان / داوود امدادیان / یعقوب امدادیان / ناصر اویسی / رضا بانگیز / فرامرز پیلارام / / خسرو حسن‌زاده / بهرام دبیری / جعفر روح‌بخش / مریم سالور / کوروش شیشه‌گران / مسعود عربشاهی / منیر فرمان‌فرمایان / پری‌یوش گنجی / فریده لاشایی / نصرت‌الله مسلمیان / فرهاد مشیری / سیراک ملکونیان / محسن وزیری‌مقدم می توان ملاحظه کرد.

قویمی در پایان این گفت و گو اظهار داشت: گالری ما خود را رقیب دیگر گالری ها نمی داند اگرچه رقابت سالم باعث می شود تا آثار خوب و ارزشمندی ارائه شود اما این گالری به دنبال همیاری و دوستی با دیگر گالری ها است.


13124550_1714629905475406_4682861514409930699_n
E1 Art Gallery-Group Exhibition By Iranian  Masters-(4) Fereidoon Av IMG_2739