کتاب «مرقّع دلگشا» منتشر ­شد

کتاب مرقّع دلگشا (زندگی و آثار ملک­محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلیخیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خط گلزار و نقاشی­خط)، تألیف مهدی نورمحمدی توسط انتشارات پیکره منتشر شد.

این کتاب، دربرگیرندۀ زندگی و آثار ملک­محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلیخیارجی است که هر سه از نامداران عرصۀ خط تزئینی و گلزار محسوب می­شوند و با توجه به آثار ارزشمندی که از خود باقی گذارده­اند، می­توان آنان را ازپیشگامان و پیشکسوتان هنر نقاشی­خط، گرافیک و تایپوگرافی در ایران به شمار آورد.

با وجود این که آثار این هنرمندان، از لحاظ هنری دارای ارزش و مرتبۀ بسیار والایی است، تا کنون تلاش شایسته­ای در خصوص معرفی زندگی و آثارشان صورت نگرفته است، به طوری که در تذکره­ها و منابع پژوهشی نامی از آنان به میان نیامده است.

همین موضع انگیزه­ای برای مؤلف گردید تا با فراهم آوردن این کتاب، این هنرمندان را بیش از پیش به جامعۀ هنری کشور معرفی نماید.

مرکز فروش: مقابل دانشگاه تهران – مرکز فروش: کتابفروشی طهوری