ماهنامه فرهنگ اسلامی – خرداد ۱۳۹۴ – شماره مسلسل ۲۳

Besmellah-306

ماهنامه فرهنگ اسلامی

خرداد ۱۳۹۴ -شماره مسلسل ۲۳

FE-23-COVER-Front---optimized

ماهنامه فرهنگ اسلامی به سردبیری دکتر  محمد حسن زورق و مدیر مسئولی دکتر علی اکبر اشعری توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ می رسد. نسخه الکترونیک این ماهنامه با هماهنگی دفتر نشر فرهنگ اسلامی توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر می شود. نقل قول از مطالب ماهنامه فرهنگ اسلامی با ذکر منبع آزاد است.

 

برای مطالعه هر مقاله بر روی نام آن کلیک کنید. 

 فهرست مطالب
  سخن نخست ۴
     
   خبر و نظر  ۷ 
ادبیات     
  گلچینی از شعر امروز ۴۰
     
 بیداری اسلامی    
  تجاوز عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها / حسین رویوران  ۵۲
     
  امام (ره) در آیینه تصویر  ۷۰
     
جامعه شناسی    
   جامعه مطلوب از منظر قرآن کریم / نرگس انتظامی بیان ۸۲
سیاست    
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار / محمد حسین امیر اردوش ۱۲۱
 
تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه / علی احمدی ۱۵۰
فلسفه
          میزگرد ماه: وضعیت فلسفه در ایران امروز ۱۷۷
مصاحبه ماه  
 گفت و گو با دکتر سید سلمان صفوی: امام خمینی (ره) به مقام ظل اللهی رسیده بود  ۲۲۵

هیئت علمی ماهنامه فرهنگ اسلامی:

دکتر علی اکبر اشعری ، دکتر رضا امیری مقدم ، دکتر حسن بشیر ، دکتر حسن بهشتی پور ، دکتر رضا پورحسین دکتر سیدحسن حسینی ، دکتر محمدحسین رجبی دوانی ، دکتر محمدعلی رمضانی ، دکتر محمدحسن زورق، دکتر حسین رویوران، دکتر حسن سبحانی، مهندس حسن شیخ الاسلام، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر علی اصغر فهیمی فر، دکتر علی رضا قزوه، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمد مهدی مظاهری.