مجله بین المللی تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی – دوره ۱۴، شماره ۲۵ – به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد

مجله تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی (دسامبر ۲۰۱۳) در ۲۳۶ صفحه با ۷ مقاله به زبان انگلیسی از کشورهای بریتانیا، مالزی، ایران، پاکستان و روسیه به سرویراستاری دکتر سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

 Trans-vol-14-Cover-full-front

مجله ترانسندت فیلوسوفی  مجله اکادمیک و تخصصی هست که توسط آکادمی مطالعات ایرانی لندن چاپ می شود. هدف این مجله ایجاد گفتمان بین فلسفه و عرفان اسلامی، شرقی و غربی هست. 

 

برای دیدن مجله اینجا را کلیک کنید.