خبر انتشار کتاب چکیده مقالات نخستین همایش علمی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی

بمناسبت برگزاری نخستین همایش علمی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی در ۱۶ دی ۱۳۹۲ در کتابخانه ملی ایران، کتاب “چکیده مقالات نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی” به کوشش دکتر سید سلمان صفوی از سوی انتشارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ۷۷ صفحه در تهران منتشر شد.

این کتاب حاوی مقدمه دکتر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دکتر سید سلمان صفوی دبیر علمی همایش و ۳۸ چکیده مقاله به فارسی، انگلیسی و عربی از کشورهای ایران، بریتانیا، ترکیه، سوریه  و ایرلند است.

کتاب مذکور مزین به سخنان مقام معظم رهبری در تجلیل خدمات شایسته شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی و خاندان مجاهد و مبارز صفویه است.

چکیده مقالات این کتاب حول محورهای اجداد، خاندان و احفاد شیخ صفی الدین اردبیلی؛ سیادت و تشیع شیخ صفی الدین؛ تعالیم عرفانی طریقت صفویه، نقش با اهمیت تاریخی جنبش عرفانی-اجتماعی صفویه؛ فلسفه هنر بقعه شیخ صفی الدین، تحلیل توصیفی ابعاد هنری بقعه شیخ صفی الدین تدوین شده است.

جلد کتاب مزین به گنبد الله الله بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با پس زمینه نقشه ایران است که موید نقش اساسی شیخ صفی الدین اردبیلیدر بنیان گزاری ایران جدید پس از اسلام است.

پشت جلد کتب آرم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان برگزار کنندگان اصلی همایش آمده است.

برای دانلود کتاب چکیده مقالات اینجا را کلیک کنید

جلد-کتاب-چکیده-مقالات-Web

روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

روابط عمومی مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی

sheikh-safialdin.com