ساختار معنایی مثنوی معنوی تالیف دکتر سید سلمان صفوی برنده جایزه جهانی کتاب سال.

کتاب ساختار معنایی مثنوی معنوی تالیف دکتر سید سلمان صفوی برای نخستین بار پس از هفتصد سال ساختار معنایی مثنوی مولوی را کشف کرده است. مولف در این کناب با نقد روشهای گذشته روش جدیدی را برای تفسیر مثنوی معنوی همراه با ۱۶ نمودار ارائه کرده است که مورد استقبال مثنوی شناسان برجسته ای همچون پروفسور ویلیام چیتیک، پروفسور جیمز موریس، دکتر استعلامی، دکترتوفیق سبحانی و.. قرار گرفته است

پروفسور نصر در مقدمه این کتاب نوشته است: کتاب حاضر رویدادی بزرگ در مورد مطالعات ادبیات عرفانی به طور کلی و اثر مولانا به طور خاص می باشد.

 

  •  ساختار معنایی مثنوی معنوی
  • مؤلف: دکتر سید سلمان صفوی
  • مترجم: مهوش السادات علوی
  • مقدمه: پروفسور سید حسین نصر
  • ناشر: انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب
  • صفحات:۳۴۴
  • شابک: ۴-۶۶-۸۷۰۰-۹۶۴-۹۷۸
  • مرکز پخش۱: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، مرکز خرید دانشگاه، چاپ و طرح امروز
  •  تلفن پخش: ۶۶۹۶۱۱۹۳
  • مرکز پخش۲: تهران، خیابان انقلاب، روبروی سینما سپیده، انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تلفن: ۶۶۴۹۰۶۱۲