Monthly Archives: April 2012

مبانی منطقی استقراء در آرای کلامی شهید صدر

  دکتر غلامرضا ذکیانی نویسنده کتاب «مبانی منطقی استقراء و جایگاه آن در آرای کلامی شهید صدر» در نشست نقد و بررسی این اثر گفت: قرآن از روش استقراء استفاده کرده است، در حالی‌که ما در روی آوردن به روش عقلی در مباحث فکری دچار افراط شده‌ایم.- به گزارش خبرنگار آکادمی مطالعات ایرانی لندن، نشست […]