مولانا؛ نجات بخش غرب – گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی؛ کاشف ساختار مثنوی مولوی


گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی؛ کاشف ساختار مثنوی مولوی و رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن

منوچهر دین پرست


مقدمه:

دکتر سید سلمان صفوی کاشف ساختار مثنوی مولوی، برنده جایزه جهانی کتاب سال ۱۳۸۷ و نویسنده چهار کتاب در باره مثنوی و تعالیم مولوی از معدود متخصصین ایرانی است که با به کارگیری متدولوژی نوین، آراء جدیدی از منابع اسلامی استخراج کرده است. “پروفسور نصـر” در کتاب “فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز”؛ “مجله ترانسندنت فیلوسوفی” به سرویراستاری دکتر صفوی را “پل گفت و گوهای فلسفی اسلام و غرب” خوانده است.

این حقیقت که مولانا نه تنها در میان هم کیشان مسلمان خود بلکه در میان مسیحیان و یهودیان قونیه نیز محبوب بود و مقام والایى داشت ، به معناى نقش آینده وى در گفت وگوی بین ادیان تعبیر مى شود.

به نظر مى رسد گستره فکرى و دیدگاه مولانا در زمان حیات و پس از مرگ وی، در مناطقی که دوستدار ادبیات فارسى بوده اند رواج داشته است. مولانا امروزه نــه تنها از چهره های موثر در غرب به شمار می رود؛ بلکه بسیاری از اهالی اندیشه و ادب نیز به آراء و نظرات او از جنبه های گوناگون پرداخته اند. در این گفتگو برآنیم که بخشی از این تاثیرات را مورد بحث قرار دهیم.