نقد بومی کردن علوم انسانی گفت‌وگو با دکتر سید سلمان صفوی


۱۹آبان ۱۳۸۹، روزنامه تهران امروز

عظیم محمود آبادی


بومی کردن علوم انسانی در گرو ترجمه و تحقیق است.

برخی بومی کردن علوم انسانی را در گرو اسلامی کردن آن می‌پندارند. لذا پرسش این است که آیا می توان علوم اسلامی را بومی یا اسلامی کرد؟ به عبارت دیگر اصولا آیا علم، بومی و غیربومی و اسلامی و غیر اسلامی دارد؟

مسائل فوق در گفتگویی با دکتر سیدسلمان صفوی طرح شد . با پاسخ هایی تا حدی نو و بدیع مواجه شدیم . ایشان علاوه بر تحصیلات عالیه حوزوی و همچنین آکادمیک در رشته فلسفه، دارای دکترا و فوق دکترا در فلسفه از دانشگاه لندن – سوآس است. دکتر صفوی رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن و همچنین مرکز بین المللی مطالعات صلح ، سردبیر مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی و فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه است. ایشان این مهم را در گرو دیالوگ نیازهای جامعه با این علوم می‌داند. به اعتقاد وی ما با نقــد بخش‌هایی از مبانی فلسفه مدرن غرب، می بایست به ارائه مبانی نظری خود بپردازیم. ایشان ترجمه و مطالعه آثار غربی را از جمله موارد تحقق این مسئله می‌داند و از دیگر سو سانسور و ممیزی در حوزه اندیشه را آفتی جدی برای این حیطه می‌داند.